𝐌𝐀́𝐘 𝐋𝐀𝐒𝐄𝐑 𝐓𝐑𝐔̣𝐂 𝐊𝐇𝐔𝐘̉𝐔 𝐗𝐎𝐀́ 𝐗𝐀̆𝐌 – 𝐓𝐑𝐈̣ 𝐍𝐀́𝐌 𝐄𝐗𝐈𝐋𝐈𝐒

79.000.000 

  • Sản phẩm chính hãng
  • Sử dụng an toàn, không tác dụng phụ
  • Bảo hành 1 năm