Máy RF 3 đầu nâng cơ xóa nhăn điện di

1.800.000 

  • Nâng cơ mặt
  • Xóa nhăn và trẻ hóa da
  • Điện di thúc đẩy dưỡng chất