𝐌𝐀́𝐘 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐋𝐎̂𝐍𝐆 𝐃𝐈𝐎𝐃𝐄 𝐋𝐀𝐒𝐄𝐑 𝟐𝐈𝐍𝟏 𝐋𝐔𝐗𝐔𝐑𝐘

39.000.000 

  • Hiệu quả cực tốt
  • An toàn, không tác dụng phụ
  • Bảo hành 1 năm
Danh mục: