Máy Xóa Xăm DPL 2IN1 Spa

36.000.000 

𝐌𝐀́𝐘 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐋𝐎̂𝐍𝐆 𝐋𝐀𝐒𝐄𝐑 𝐊𝐎𝐑𝐄𝐀 𝐅-𝟖𝟏𝟒 𝟐𝐈𝐍𝟏- 🌿Là sự ra mắt và kết hợp tuyệt vời của các công nghệ hiện đại “em” máy triệt lông LASER KOREA 𝐅-𝟖𝟏𝟒 thế hệ mới 2024 – Một bước cải tiến đẳng cấp cho dịch vụ triệt lông. +𝐶ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝟐-𝟒 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝑐ℎ𝑜 1 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑎̃ đ𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑎𝑦 𝑙𝑜̂𝑛𝑔. + 𝑁𝑜́𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑘𝑒́𝑚 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 🍂𝑻𝒂𝒚 𝒄𝒂̂̀𝒎 𝒕𝒉𝒂𝒚 đ𝒐̂̉𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 3 𝒕𝒉𝒂̂́𝒖 𝒌𝒊́𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒖́𝒑: 👉𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑑𝑎 👉Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑚𝑢̣𝑛, 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑡ℎ𝑎̂𝑚 👉𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑚𝑎𝑜 𝑚𝑎̣𝑐ℎ đ𝑜̉ 👉𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 🍂𝑻𝒂𝒚 𝒄𝒂̂̀𝒎 𝒍𝒂𝒔𝒆𝒓 𝒗𝒐̛́𝒊 5 đ𝒂̂̀𝒖 𝒃𝒂̆́𝒏 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 👉𝑋𝑜́𝑎 𝑥𝑎̆𝑚 ( ℎ𝑢́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 10 𝑚𝑎̀𝑢 𝑚𝑢̛̣𝑐 ) 👉Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑛𝑎́𝑚, 𝑡𝑎̀𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑛𝑔 👉𝐵𝑎̆́𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑐𝑏𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑒̉ ℎ𝑜́𝑎 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 👉𝑋𝑜́𝑎 𝑠𝑢̛̉𝑎 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎́𝑦 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑎̀𝑦 👉𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑣𝑖 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑛𝑜̂́𝑡 𝑠𝑎̂̀𝑛, 𝑠𝑒̣𝑜 , 𝑚𝑢̣𝑛, 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 👉𝑋𝑜́𝑎 đ𝑜̂̀𝑖 𝑚𝑜̂̀𝑖, 𝑙𝑎̀𝑚 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̃ ℎ𝑜𝑎.