MÁY TRIỆT LÔNG LẠNH DIODE LASER SUPPER

54.000.000 

𝐌𝐚́𝐲 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐋𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐚̣𝐧𝐡 𝐃𝐢𝐨𝐝𝐞 𝐋𝐚𝐬𝐞𝐫 “SUPER”
Cách để giúp hô biến mất hoàn toàn các sợi lông từ gốc cho đến ngọn, không thể không kể đến Công nghệ Laser Diode 810nm SUPER thế hệ V.

T𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝐤𝐲̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭:

Modell: FQ-263
Máy sử dụng bước sóng: 810nm
Số thanh Diode: 10
Độ rộng của điểm: 12mm2
Thời lượng xung: 10-400ms
Tần số: 1-10Hz
Số xung tối đa: 50.0000.000 shot.
Sản xuất: 2023

𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑥𝑜𝑎́ 𝑏𝑜̉ 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 𝐷𝑖𝑜𝑑𝑒 808𝑛𝑚 đ𝑒̂̉ 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑙𝑒̂𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 810𝑛𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑚𝑎́𝑦 đ𝑎́𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 “ 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐨̂́𝐜”
𝑀𝑎́𝑦 𝑇𝑟𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 810𝑛𝑚 𝐷𝑖𝑜𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝐻𝑎̃𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 𝐷𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑡ℎ𝑒̂́ ℎ𝑒̣̂ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑜́𝑛𝑔 𝑅𝐹 𝑡𝑎́𝑐 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑠𝑎̂𝑢 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑜̂𝑛𝑔. 𝑀𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂̃𝑛, 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 ℎ𝑜̛𝑛 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ ℎ𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔

𝟔 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐚́𝐲 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐥𝐨̂𝐧𝐠 𝐃𝐢𝐨𝐝𝐞 𝐋𝐚𝐬𝐞𝐫 SUPER.

– Độ xung cực kì ổn định giúp máy hoạt động tối đa hiệu quả triệt lông.
– Máy có thể hoạt động liên tục trong ngày vì được trang bị hệ thống làm mát
– Độ an toàn là gần như tối đa vì không gây tổn hại đến da
– Thời gian ngắn, nhanh chóng.
– Máy có hệ thống cảm ứng đễ dàng sử dụng
– Máy đặc biệt có cả những con thông số giúp bạn theo dõi tình trạng hoạt động của máy.

Danh mục: